Επικοινωνία

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη 81100
  • Τηλέφωνο: 2251 350500
  • Fax: 22510 350608
  • E-mail: dimos@mytilene.gr

Δείτε το χρονολόγιο

Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς εμπεριέχει πλήθος πληροφοριών, σχετικά με την εξέλιξη και διαμόρφωση της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας, τις δημογραφικές και ιστορικές διαδρομές, αλλά και τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες της Μυτιλήνης του 20ού αιώνα.