Πρόσβαση

Πρόσβαση

Αεροπορικώς από Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο «Οδυσσέας Ελύτης» της Μυτιλήνης (8 χλμ. από την πόλη). 

Ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με το ταξίδι να διαρκεί 11-12 ώρες και από Καβάλα με το ταξίδι να διαρκεί 7-10 ώρες.

Δείτε το χρονολόγιο

Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς εμπεριέχει πλήθος πληροφοριών, σχετικά με την εξέλιξη και διαμόρφωση της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας, τις δημογραφικές και ιστορικές διαδρομές, αλλά και τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες της Μυτιλήνης του 20ού αιώνα.