Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τίτλος Περίοδος Αρχείου ΄Ετος Δημιουργίας ΄
Τίτλος Περίοδος Αρχείου ΄Ετος Δημιουργίας ΄

Δείτε το χρονολόγιο

Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς εμπεριέχει πλήθος πληροφοριών, σχετικά με την εξέλιξη και διαμόρφωση της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας, τις δημογραφικές και ιστορικές διαδρομές, αλλά και τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες της Μυτιλήνης του 20ού αιώνα.