Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Μυτιλήνης

Ανακαλύψτε την ιστορία του τόπου μας μέσα απο τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων
Αναζήτηση

Ιστορικό Αρχείο 1949 – 2000

Στο Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Μυτιλήνης συγκεντρώνονται, υπόκεινται σε επιστημονική επεξεργασία και διαφυλάσσονται τα τεκμήρια (αποφάσεις) που παρήχθησαν από τη δραστηριότητα του φορέα (του Δημοτικού Συμβουλίου), από το έτος 1949 έως το 2000. Έτη κατά τα οποία το αρχειακό υλικό δεν αρχειοθετούνταν και δεν καταχωρούνταν ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική συγγραφή και αρχειοθέτηση των πρακτικών έλαβε χώρα μετά το 2000. Το υλικό που συγκεντρώθηκε και συγκεντρώνεται στο αρχείο έχει μέγιστη ιστορική αξία. 

Χρόνια

Τόμοι

Σελίδες

Ενότητες του αρχείου

Παλαιό Αρχείο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1949-1984

n

Νεότερο Αρχείο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1985-2000

Δείτε το χρονολόγιο

Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς εμπεριέχει πλήθος πληροφοριών, σχετικά με την εξέλιξη και τη διαμόρφωση της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας στη Μυτιλήνη, τις δημογραφικές και ιστορικές διαδρομές, αλλά και την πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της Μυτιλήνης του 20ού αιώνα.